Mustafa Kemal Atatürk Ve İslam Dini

17 Mart 1922 Cuma : “… Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kuran okuttuk.”Atatürk El Yazısı İle
Fahrettin Paşa ve erkan-i harbini yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kuran okuttuk…” Sözü


Atatürk'ün Kendi El Yazısı İle Yazdığı
“Din, milliyetin bir parçasıdır!!! Ancak taassubun milletleri ümmet haline düşüreceğini unutmamalıdır!”Sözü
Atatürk Hakkında o kadar çok şey konuşuluyorki bu konuda neredeyse kayıtsız kalmak imkansızdı.
Hangi video sitesini açsan ,hangi islami siteyi açsan Atatürke küfredenler yada Atatürkü İslamı Savunucu bulanlar arasında şiddetli bir tartışma yapılıyordu.Ve bizde buna kayıtsız kalamadık.
Atatürk gerçekten Dini kullandımı,yoksa gerçekten dini yaşamaz ama savunurmuydu veyahut Dine küfredermiydi?İşte Bu Soruların Cevabını aramak için yola koyulduk ve gezmediğimiz site ,bakmadığımız sözleri kalmadı.Ama ortaya çıkan sonuç tam bir muamma.Atatürkün Bir savunucu konuşmaları var bir kötüleyici,konuşmaları var.Ne diyeceğimizi karar veremedik.Biz Yazalım Siz Karar verin.

Atatürk'ün İslam dini Hakkındaki Olumlu Sözleri

Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz'

M.Kemal Atatürk


Atatürk'e Göre Osmanlının Çöküş nedenlerinden birisi İslam dininden giderek uzaklaşmasıydı.

Türkler, dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kuran, Türkçe olmalıdır.

Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu Kitap'ta neler olduğunu Türk anlasın

Atatürk Kur'an Kerim'e Bağlılığını 'Kitab-ı Ekmel' yani (En Mükemmel Kitap) Diye Adlandırıyordu.

Atatürk bir diğer bilgiye göre Çankaya köşküne sık sık Hafızlar çağırarak Kur'an Okutur Şehidlerimiz İçin Hatim Yaptırır Ve Düşüncelİ bir Şekilde Dinlerdi.

Ayrıca ayetlerde incelemelerde bulunmuş Tefsiz ve Meal Öğrenmeye Çalışmıştır.

İslam Dininin Okullarda öğretilmesinide İsteyen Atatürk Bu Konuda şu sözünüde vurgulamıştır.

Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir. Fakat nasıl ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin hakikatini tetkik, tetebbu ilmi ve fenni kudretine sahip olacak güzide ve hakiki ulema yetiştirecek yüksek müesseselere sahip olmalıyız


Atatürk Her Fırsatta İslam dininin son din Ve Son Peygamberimizin Bizim Peygamberimizi Oldugunu Özellikle vurgulamıştır.

Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed (sav)'e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir

O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; fakat sonuca kadar O, ölümsüzdür

'O'nun hak peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar.

Sözleri İnternet Sitelerinde Geziyor.

Atatürk'ün İslam dini Hakkındaki Olumsuz Sözleri

Buraya Kadar eminim Atatürk'ün sözleri hoşunuza gitmiştir.

Ama Anlamakta Zorlandıgım bir takım sözleri var ve videoları var üstelik Kemalist çevrelerce Sevilen Can Dündarların İslamı Kullandığına dair imalı Videolarıda Var.İşte O Videolardan Ve Sözlerinden Bir Kaç Tanesi

Can Dündan Video-1-Atatürk İslamı Kullandı İmalı Bir Video

Afet İnan Cumhuriyet Kurulduktan Sonra Yurt Bilgisi Dersleri Vermeyi Başlamıştı.
Atatürk Ve Beğenmedi Yeni Kitap Yazdırdı Ve Mektubundaki El Yazısı İle Yazdığı Yazılar İse Şunlardı.
Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra bu din Arapların (..) Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını
uyuşturdu. (..)

Bir Başka Söz Daha
"Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz."

Yukarıdaki Sözün Videosunuda İzleyelim


Bu Sözleri Videoları izlerken şaşırdınız değilmi?Ama Aynı Atatürk Şu Hadiseyide yaşamız ve anlatıyor.Konumuz Atatürk'ün Ezan'a Karşı Saygısı

Dolmabahçe önünde demir atmış olan Savarona'nın güvertesinde, hasır koltuğunda, güneşin batışını izliyordu. Ufuk, minarelerin arkasında kıpkızıl bir renk almıştı. İstanbul, camileriyle ateşten bir fona yaslanmış gibiydi. Füreya, Atatürk'e son okuduğu betiği (kitabı) getirmiş, O’nun yanıbaşında oturtuyordu. "Söyler misiniz, bana bir Münir Nurettin çalsınlar." dedi Atatürk. Yaveri koşup gramofona bir taş plak koydu. Az sonra, minarelerin birinde yanık sesli bir müezzinin ezanı duyuldu. Atatürk başıyla işaret verdi. Plağı susturdular. Hepsi huşu içinde ezanı dinlediler. Füreya, başını öteye, camilerden yana çevirmiş olan Ata'nın göz pınarlarında yaşların biriktiğini gördü. Bir damla süzülmüş, yanağından aşağı akıyordu. Atatürk, uzun süre yanındakilere doğru dönmedi. Sonunda başını çevirdiğinde, hem ezan bitmişti, hem o kendini toparlamıştı. "Ne yazık ki ezanı tekrar ettirmemize olanak yok, Füreyacığım." dedi yumuşak bir sesle. "Sabah ezanını bekler, hep birlikte dinleriz Paşam," dedi Füreya. Okunan ezan Türkçeydi.


Peki Atatürk Ramazan Ayında Neler Yapardı?Onu Bulldugumuz Bir Kaynaktan Aktaralım.


Atatürk, Ramazan aylarına büyük önem verirdi. Bu ay içinde akşamları beni huzurlarına çağırır ve Kuran-ı Kerim'den sureler okuturlar, kendileri de bunu derin bir hazla dinlerlerdi. Ramazan aylarında Hacı Bayram Veli ve Zincirli Kuyu Camileri'nde şehitlerimizin ruhu için hatim okumamı buyururlardı. Ben de tıklım tıklım dolu olan camilerde isteklerini yerine getirir, hatim okurdum. Peygamberimizden söz ederken; "Hazret-i Peygamberin Zaman-ı Saadetlerinde" diye daima saygı belirten sözcükler kullanırlardı. Peygamberimizin ayrıca çok yetenekli bir devlet adamı ve iyi bir başkomutan olduğunu sürekli söylemişlerdir. Din işlerinin, cahil kimselerin denetiminden alınıp bu işi iyi bilen bilginlere verilmesinin gerekliliğini ifade ederler: "Kutsal mihrabı, bilgisizliğin, cahillerin elinden alıp uzmanların eline vermek zamanı çoktan gelmiştir." derlerdi. En uzun tatillerin dini bayramlarda yapılmasının da şart olduğunu söyleyip "Herkes dini vecibeleri, görevleri yerine getirecek, sonra da dinlenecekler." derlerdi.
Ama Bu Sefer Atatürk'ün Şu Sözleriyle Karşılaşıyoruz İzleyelim.


Atatürk'ün Ölmeden 15 Gün Önce Son Mesajınıda Okuyalım

tatürk, vefatından onbeş gün kadar önce kendisine glediği zaman dünyadaki Müslümanlara şu mesajı göndermişti:

- “Bütün dünya Müslümanları, Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak takip etmeli…”

Tüm Müslümanlar Hz.Muhammed’i (s.a.v) örnek almalı ve onun gibi hareket etmeli, İslâmiyet’in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli… Zira ancak insanlar bu şekilde kurtulabilir ve kalkınabilirler.”

Atatürk’ün vefatından önce bu mesajı başbakan ve dışişleri bakanı vasıtasıyla bütün dünyaya açıklandı.

Kaynak: M. Zeki BOZKURTOĞLU, Atatürk’ün İslâm Görüşü ve Hayatı. s. 58-59

KAYNAK : Prof. Dr. Hanif FAUK

Yayınlarla ATATÜRK
A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları

Ankara 1979, sy. 102


Atatürk'ün İslam Dini Hakkındaki Şok Sözleri-1

Atatürk'ün İslam Dini Hakkındaki Şok Sözleri-2Peki Atatürk'ün Cenaze Namazı Kılındımı

Sahiden Atatürkün Cenaze namazı kılındımı?Kılındıysa neden bir tane bile fotograf yok.

Fotograf Var ama Cenaze Namazı ile ilgili Fotograf Yok Sadece Naaşının Fotografı Var.

Bir Rivayet hakkındada Atatürk'ün Cenaze Namazı Kılınmadı Sadece Tekbirlerle Uğurlandığı Söyleniyor.

Cenaze Törenide Dini bir cenaze töreni mi Peki?Neden hiç dini bir motif yok.

En Yakın Arkadaşlarından Fevzi Çakmak Tam Bir Evliya Gibi Gömülürken neden Atatürk'e Dini bir tören Yapılmamıştır.Bu Konuda Atatürk'ün Vasiyeti Mİ vAR?

İsmet İnönünün Cenaze Töreni Eksiksiz yerine getirilirken aynı şey nedne Atatürk'e Yapılmadı.

Ebedi şef Atatürk Etnoğrafya Müzesi dahilinde muvakkaten yaptırılan medfene... 31 Mart 1939 Cuma günü saat 14.00'te konulmuştur." Nasıl? Biz 21 Kasım 1938'de konulduğunu bilmiyor muyduk Etnoğrafya Müzesi'ne? Aradan geçen 4 ay içerisinde Atatürk'ün naaşı neredeydi ki?


Atatürk'ün Kardeşi Makbule Hanımın Ağabeyim Cenaze Töreni Nerde Yapılacak Sözleri Neden duyulmadı ve İlgilenilmedi?Sorular Sorular Sürüp Gidiyor
Evet İşte Böyle Ulu Önderin bir yandan İslam Hakkında Olumlu Sözleri Bir Yandan Olumsuz Sözleri

Ne yapacağımızı ne diyeceğimiz şaşırdık kaldık.Araştırıyoruz güzel sözleride var kötü sözleride Ama nden adam gibi bir tarihçi çıkıp bizi aydınlatmıyor.Mesela Murat bardakçı,İlber ortaylı,Mustafa Armağan,Kadir Mısıroğlu Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden .Neden birisi bu güne kadar Adam gibi çıkıp tek bir laf etmemiş bu Konuda Yoksa Onlardamı Korkuyorlar?Niye Korkuyorlar Anlamakta Zorlanıyoruz

Bilinen Tek Şey Şu Ki Atatürk'e Din Hakkında Vurulan Damgaların Aydınlanmayacağı.Ya Dinsiz,Ya Müslüman ,Ya da Mason İnşAllah Aydınlatıcı birileri Çıkarda Bizi bu Vehametten Kurtarır.

14 yorum:

osman çetin başaran dedi ki...

kadir mısıroğlu ne zaman adam oldu?

latem88 dedi ki...

Sen nezamn onun bunun çocuğu olduysan Osmancık

Unknown dedi ki...

Kadir mısıroğlu bu konu hakkında her yerde her zaman açıklama yapmıştır. Kimseden de korkmuyor allahtan başka. Bu yüzden de hapis bile yatmıştır

yunusemre akyol dedi ki...

Kadir mısıroğlu bu konu hakkında her yerde her zaman açıklama yapmıştır. Kimseden de korkmuyor allahtan başka. Bu yüzden de hapis bile yatmıştır

Sema Onuk dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Sema Onuk dedi ki...

atatürkün din kakkın da iyi şeyler söylemesi normal hatta nasıl osmanlının halkın lideriyse dinide halkına öyle anlatmalı ama o din hakkında kötü şeyler söylüyor bu yanlış degilmi lider olarak degil insan olarak baktıgımızda hepimiz müslümanız atatürkün din hakkında kötü şeyler söylemesi dogrumu müslüman insan dini hakkında kötü bişey söylermi hatta inkar eder gibi konuşurmu birilerinin çıkıp atatürk dinci yada degil demesine gerek yok mantıklı baktıgımızda olaya zaten dinci biri olsa din hakkında kötü şeyler söylemez. dini över dini halkına yaşatır anlatır ama o hem iyi hem kötü yorum yapıyo bu yanlış çünkü dini inkar edercesine konuşmak ancak ve ancak müslüman olmayanlara dini yaşamayanlara düşer .

Sema Onuk dedi ki...

sadece mantıklı düşündügünüzde olayın aslı belli oluyo zaten

koray demirel dedi ki...

atatürkü galip hasan kuşçuoğlundan dinleyin kendisi 1919 doğumlu bir zat atatürkün öldüğünde evli olup cenazesinde bizzat bulunmuştur ve kurtuluş savaşında fransızlara ilk mermiyi sıkan maraşın fatihi olarak bilinen sütçü imam olarak tanınan seyyid ali sezai kurtaranın tarikatı olan kadirilik ve rufailin şimdiki şeyhidir geçtiğimiz senelerde vefat etmiştir sohbetlerinde atatürkün cenaze namazında bulunduğunu ve olanları bizzat görgü tanığı olarak anlatmaktadır ayrıca maraşlı sezai efendiye kurtaran soyadını bizzat atatürk takmıştır bu gerçekler sürekli saklanmıştır atatürkü dinleyecekseniz galip efendiden dinleyin yazılar ve belgeler tahrif edilmiş olabilir ama görgü tanığı asla tahrif olmaz ve gördüğünü söyler

koray demirel dedi ki...

ayrıca atatürk 1937 de antep ziyaretinde yine onu karşılamaya gelen maraş fatihi ali sezai kurtarandır ve karşısına sarığıyla cübbesiyle çıkmıştır bu resim nette yer almıyor mesela birileri atatürkü dinsiz göstermeye çalışıyor yine algı operasyonlarıyla

Asena dedi ki...

Böyle değerli bi insan diliyorum Allah ta ondan razıdır ben onu din düşmanı gibi göstermeye çalıştıklarını düşünenlerdenim

Kara Gozlum dedi ki...

Dini beni ilgilendirmez. Her koyun kendi bacagindan asilir. Inanci olsada olmasada o benim atamdir.

Rıza Nuri Altındağ dedi ki...

Kendisinin el yazıları ve icraatları ortada. Fazla söze gerek yok. Bu adam münâfıktır. Münafıklar ve mürtetler cehennemin dibinde yanacaklardır.

Semih Coşkun dedi ki...

Lan beyinsiz dinsiz adam kuranı Türkçe yapar mı

gül ceren dedi ki...

Can dundar Atatürk'ü karalama elemanlarindan biridir yaptiklarına bakip kimlerden destek aldığını bilirseniniz gerçeğe yaklaşırsınız zaten en büyük zararı savunurmuş gibi görünen iki yüzluler verebiliyor.
Zaman oyle bir olgu ki insan iyiyi kötü kötüyü iyiye çevirebilir Atatürk bir insandı Allah'ın yardimıni almış olsada vahiy ve ceşitli yollarla Allah'a elcilik etmiş peygamberlerle bir tutulmamali her insan omrunde Allah'a yaklaşıp uzaklaşabilir yanlış yolda dogru yola gidebilir takdir Allah'ındır ve ben Türk milleti ve islam dininin gelismesine engel olmak için kasitlı olarak Atatürk'ün sozlerinin çarpitılıp anlamlarinın değiştirildigine inaniyorum en basidinden dogmatik gokden inildigi konusunda bile iyi düşünülurse Ataturk chp partisi icin kendi ilke ve inkılaplarinın dini kitaplar gibi dogmati yani değistirilemez olmadığını zamana yani tabiat ve yaşam şartlarına beser yani insa uygun olarak degiştirilebilecegini soylemiş ki arap dini derken acıkca islam demiş mi yoksa Hz. Muhammed sav.sonrası araplarin hurafe yalanlarla olusturulan arap dininden mi bahsetmiş doğrusunu ahirette göreceğiz ama benim icin Atatürk Allah'ın yardımını ve insanların dualarıni almış bir insan.

Yorum Gönder