İsmet İnönü'nün Hazırlattığı Tarih Kitabı
CHP'nin tek parti olarak iktidarda olduğu günlerde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından hazırlanan tarih kitabında, Kuran ayetlerinin geçerliliğini kaybettiği ve ilk inen ayetlerin kayıp olduğu iddia edilerek, Kuran'ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından yazıldığı söylenmiş.

Chp'nin tek parti olarak iktidarda olduğu dönemde okullarda Tarih kitabı olarak okutulan kitapta İslam dini ile alakası olmayan çok uçuk bilgiler bulunduğu belirlendi.

Chp'li İsmet İnönü'nün Başbakan olduğu dönemlerde, kitap okullarda ‘Tarih 2' kitabı olarak okutulmuş. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından kaleme alınan, Maarif Vekilliği Talim ve Terbiye Heyeti'nin 12.6.1932 tarih ve 11 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilen ‘Tarih 2' adlı bu kitap, 1932'den 1941'e kadar okullarda öğrencilere ‘ders kitabı' olarak okutulmuş.

“KURAN'I KERİM AYETLERİNİ HZ. MUHAMMED (SAV) HAZIRLADI”
Tarih kitabının ‘Orta Zamanlar' bölümünün ‘İslam Tarihi' kısmındaki ifadeler, insanın kanını donduracak nitelikte. Kabe'nin etrafından dönülerek yapılan ‘tavaf' ibadetine, ‘ayin' denilen kitapta, Kabe'nin kimler tarafından yapıldığının da bilinmediği ifade ediliyor. Kitapta ayrıca Hacer-ül Esved taşının da günahkarların dokunmasından dolayı karardığı iddia ediliyor. Zemzem olayı, İbrahim (as)'nin Kabe'yi inşaatının hepsi Tarih kitabında ‘uydurma' olarak yazılmış. Baştan sona yanlışlarla dolu olan kitapta, Kuran'ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından konulan esaslarla hazırlandığı yazılmış. O zamanlar öğrencilere ders okutulan bu kitapta, yanlışlar bunun gibi birçok örnekle mevcut.

KİTABIN İÇİ YANLIŞ VE YALAN BİLGİLERLE DOLU

İşte tarih kitabındaki yanlış ifadelerden bazıları:

* Kuran ve Vahiy: Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kuran denir. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahit ve ilham fikri doğmuştu.

* Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsanelerle karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kuran ayetlerinin ne olduğu kati surette malum değildir. Muhammed, uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu.

* Kuran'ın içindekiler başlıca üç bahiste mütalaa olunabilir. Birincisi ve en mühimi Allah'ın bir olduğuna ve ondan başka Allah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna inanmak, ikincisi hukuki hükümler, üçüncüsü tarihe ait malumatlardır. Hukuki hükümler zaman ve mekan içinde değişebileceğinden 14 asır evvelki kanunlar zamanla değişmeğe mahkûmdur. Tarihe ait malumata gelince yeni fenler sayesinde meydana çıkarılan hakikatler en yakın tarih bilgilerin bile temellerinden sarsmaktadır. İmana ait olan birinci esas sadeliği itibariyle hakikaten pek mühimdir.

0 yorum:

Yorum Gönder